Ž I V O T O P I S      B I O G R A P H Y

 .......................................................................................................................................................................................

    Pero Jakšić je rođen u Splitu 1963.g. Nakon završene Umjetničke škole u Splitu, upisuje se na Nacionalnu umjetničku akademiju u Parizu (Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts), gdje diplomira kiparstvo 1990.g.

Uz splitsko-pariško umjetničko iskustvo, Jakšić u sebi nadasve nosi utjecaje Brača, otoka svojih predaka, i bračkog kamena koji fascinira umjetnike i graditelje od rimskog doba. Upravo iz tog bračkog kamena nastaju male i velike figure Pere Jakšića; isključivo od kamena nastaju apstraktne i realistične forme Jakšićeva opusa.    

Jakšić je sudjelovao i na brojnim skupnim izložbama i kiparskim simpozijima, u Hrvatskoj i izvan nje. Realizirao je i mnoge javne radove, a dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja za svoj kiparski rad.

         

       Samostalne izlozbe:
1990.g:    Cite internationale des arts, Paris
1992.g:   Salon Galic , Split
1993.g:   Cite internationale des arts, Paris
1994.g:   Pinakoteka crkve Gospe od zdravlja, Split
2005.g:   Galerija Kula, Split
          Galerija Deskovic, Bol
          Muzej grada Trogira
2009.g:   Dvorac Elz, Muzej grada Vukovara
         Galerija Matica Hrvatska, Zagreb
 
        Skupne izlozbe:  
1986.g:             Galerie de la maison des Beaux-Arts, Pariz 
1988.g:             Hotel Sofitel, Pariz
             Salon des artistes francais, Pariz
             E.N.S.B.A. in Budapest, Budimpešta
1989.g:       Cite internationale des arts, Paris
         Hotel Holiday inn, Pariz
1990.g:             Galerie de la maison des Beaux-Arts, 
             Cite internationale des arts, Pariz
             Salon des artistes francais, Pariz
1991.g:             Salon de sculptures, St.Cloud
             Sculpures, Noisiel 
             Umjetnički salon, Split
1997.g:             Holland Casino's, Amsterdam
1999.g:             Umjetnička kolonija Lobol 99, Bol 
 2011.g:       Skulptura u kamenu 1991-2011, Gliptoteka Zagreb

  Priznanja i nagrade:                                                                                                                                                
 1988.g:             nagrada za skulpturu, Celle St.Cloud 
 1989.g:             nagrada za skulpturu, Villiers St.Paul
              brončana medalja za skulpturu, Salon des artistes francais, Pariz               
 1990.g:             nagrada za portet «Paul-Louis Weiller», Academie des Beaux-Arts, Pariz                    
 1991.g:             srebrna medalja za skulpturu, Salon des artistes francais, Pariz           
 1992.g:             nagrada «Arthur Leduc» za skulpturu, Salon des artistes francais, Pariz                      
 1993.g:       prva nagrada žirija za skulpturu, Toulon
 1996.g:       Odlikovanje Reda Danice Hrvatske s likom Marka Marulića
   Sudjelovanje na kiparskim simpozijima:
1989.g:       Marino, Italija
1993.g:       Toulon, Francuska 
1996,g:       Donji Humac, Hrvatska
1997.g:       Mimice, Hrvatska
2001.g:             Mimice, Hrvatska
2004.g:       Donji Humac, Hrvatska
2005.g:       Nyregihaza, Mađarska
2006.g:      Sirac, Hrvatska
2008.g:      Sirac, Hrvatska
2015.g:      Behringen, Njemačks
  
  Javni radovi:                                                                                                                                    
  Francuska: 
      Fontana u Cergy Pontoise
      Skulptura Zvijer rata u Toulonu
  Italija: 
     Skulptura Gladijator u Marinu 
     Skulptura Spajanje obala u Porto s. Giorgio
   BiH:  
      Skulptura Majka i dijete u Sarajevu
      Skulptura Sv. Ante u Grabovici
      Skulptura Gastarbajter u Tomislavgradu
  Australija:
      Skulptura Sv. Ane u crkvi u Freemantlu
      Skulptura Pogled u Sydneyu

   Hrvatska: 
      Skulptura Krist u Lokvi Rogoznici
      Skulptura Puž povijesti u Klisu
      Skulpture Krist i Sv. Roko u Mimicama
      Skulptura Sv.Ilija u Sutini
      Skulptura Ekologija u Kaštel Štafiliću
      Skulptura Beštija u Kotlenicama 
   Fontane (2) u Imotskom
      Reljefi Križnog puta u crkvi u Kaštel Lukšiću
       Reljef Fra Bernardin Splićanin u Franjevačkom samostanu u Splitu
      Reljef Seoski običaji u Neoriću
      Reljef Obrana od Turaka u Otoku kod Sinja
      Reljef Hrvatica u Crivcu
      Reljef Don Frane Bulić u Vranjicu
      Reljef Drago Ivanišević u Krilu Jesenice
      Reljef Život na Cetini u Blatu na Cetini
      Spomenik Braniteljima na otoku Šolti
   Otok Brač:
      Kapelica u Bolu
      Skulpture i reljef u Donjem Humcu
      Skulptura Milenijum u Nerežišćima
      Skulptura Sv. Josip u Osibovoj       
      Skulptura Kamene ribe otoka Brača u hotelu Pastura, Postira
       Skulptura Sv. Ivan Povaljski u Povljima
      Skulptura Sv.Viktor i Majka Tereza u Supetru
      Fontana i skulpture u hotelu Kaktus, Supetar
      Skulptura Ribar u Postirama
      Skulptura Anđeo u Nerezisca
      Reliefi Srce Isusovo , Srce Marijino Gornji Humac
      Skulptura-fontana Sv. Petar u Nerežišća
      Reljef Sv. Ivan u Sutivan
      Skulptura Sv. Juda Tadej u Supetar

.................................B I O G R A P H Y............................................................

       

         Pero Jakšić is born in Split, Croatia, in 1963. After graduating from the Art school of Split, he continues his education in Paris where he obtains diploma of fine arts (sculpture) from the Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts in 1990, under supervison of Jean Cardot.

In addition to the artistic experience of Split and Paris, Jakšić carries with him the experience of the island of Brač, the island of his ancestors, and its famous stone which has fascinated artists from the Roman time onwards. Many Jakšić's sculptures, small and big in size, are made exactly from that stone of Brač. Stone is also material that most of Jakšić’s abstract and realistic forms are carved from.

Jakšić has participated in many group exibitions and sculptors' symposiums in Croatia and abroad. He has acomplished many public works and has won numerous prizes and awards.

 

   Personal exibitions:
1990.g:    Cite internationale des arts, Paris
1992.g:   Salon Galic , Split
1993.g:   Cite internationale des arts, Paris
1994.g:   Collection in church of Our Lady of good health ,Split
 2005.g:   Gallery Kula, Split
          Gallery Deskovic, Bol
          Museum of Trogir
 2009.g:   Museum of Vukovar
         Gallery Matica Hrvatska, Zagreb

   Group exibitions:

1986:             Galerie de la maison des Beaux-Arts, Paris
1988:             Hotel Sofitel, Paris
                 Salon des artistes francais, Paris
                 E.N.S.B.A. in Budapest, Budapest
 1989:       Cite internationale des arts, Paris
                 Hotel Holiday inn, Paris
 1990:            Galerie de la maison des Beaux-Arts, Paris
                 Cite internationale des arts, Paris
                 Salon des artistes francais, Paris
 1991:           Salon de sculptures, St.Cloud
               Sculpures, Noisiel 
                 Umjetnički salon, Split
  1997:           Holland Casino's, Amsterdam
  1999:           Artists’ colony Lobol 99, Bol 
  2011:     Sculpture in stone 1991-2011, Zagreb

 Avards and prizes:
       1988:    Prize for sculpture, Celle St.Cloud, France 
       1989:    Prize for sculpture, Villiers St.Paul, France
                    Bronze medal for sculpture, Salon des artistes francais, Paris               
       1990:   Prize for portrait «Paul-Louis Weiller», Academie des Beaux-Arts, Paris                        
       1991:    Silver medal for sculpture, Salon des artistes francais, Paris           
       1992:    Prize «Arthur Leduc» for sculpture, Salon des artistes francais, Paris                      
       1993:   First prize of the Jury for sculpture, Toulon, France
       1996:    Croatian Award of Red Danice Hrvatske s likom Marka Marulića

Participation in sculptors’ symposiums:

     1989:      Marino, Italy
     1993:      Toulon, France
     1996:    Donji Humac, Croatia
     1997:      Mimice, Croatia  
     2001:        Mimice, Croatia
     2004:     Donji Humac, Croatia       
     2005:    Nyiregihaza,Hungary
     2006.    Sirac, Croatia
     2008.    Sirac, Croatia                    
     2015.    Behringen, Germany
 Public works:
France: 

             Fountain in Cergy Pontoise
             Sculpture Demon of War in Toulon
Italy: 
             Sculpture Gladiator in Marino 
             Sculpture Merger of coasts in Porto s. Giorgio
 BIH:   
       Sculpture Maternity in Sarajevo
       Sculpture St.Anthony in Grabovica
       Sculpture Immigrant worker in Tomislavgrad
Australia:
      Sculpture St. Ana in Church of Freemantle
      Sculpture View in Sydney
Croatia:
      Sculpture Christ in Lokva Rogoznica
             Sculpture Snail of History in Klis
             Sculpture Christ and St. Rocchus in Mimice
             Sculpture St. Elias in Sutina
             Sculpture Ecology in Kaštel Štafilić
             Sculpture Animal in Kotlenice
             Fountains (2) in Imotski
             Relief Christ’s 14 stations in the Church of Kaštel Lukšić
             Relief Bernardin Splićanin in the cloister of Franciscan monastery in Split
             Relief Rural customs in Neorić
             Relief Defense from Ottomans in Otok near Sinj
             Relief Croatian woman in Crivac
             Relief Frane Bulić in Vranjic
             Relief Drago Ivanišević in Krilo Jesenice
             Relief Life on Cetina in Blato na Cetini
       Monument to veterans on the island Solta

The island of Brač:
             Chapel of Our Lady Mary in Bol
             Sculptures and Relief in Donji Humac
             Sculpture Milenium in Nerežišća
             Sculpture St. Joseph in Osibova 
             Sculpture Stone Fish from Brač in Hotel Pastura, Postira
             Sculpture St. John of Povlja in Povlja
             Sculptures St. Victor and Mother Theresa in Supetar
             Fountain and sculptures in Hotel Kaktus, Supetar
      Sculpture Fisherman in Postira
      Sculpture Angel in Nerezisca
       Reliefs Heart of Mary , Sacred Heart in Gornji Humac
       Sculpture-fountain of St.Peter in Nerezisca
       Relief St. John in Sutivan
       Sculpture St. Jude Thaddeus in Supetar
      
      HOME
best counter